Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2017 , Vol 60 , Num 2
Deri döküntüsüyle getirilen 423 çocuk hastanın klinik değerlendirmesi.

Yenidoğan döneminde torasik ve spinal kanal komponentli olan nöroenterik kist: Bir vaka takdimi.

3M sendromu.

ʿAlī b. el-ʿAbbās el-Mecūsī’nin Kāmilu’ṣ-Ṣınāʿati’ṭ-Ṭıbbiyye (Kitābu’l-Melikī) adlı ünlü eserinde gebelerin ve çocukların tedbiri üzerine.

Geç prematüre doğan bebeklerin postnatal ilk 15 günde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi.

Copyright © 2016 cshd.org.tr