Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2019 , Vol 62 , Num 3-4
Down sendromunda ortalama anne yaşı ve doğuştan kalp hastalıklarının sıklığı.

Beckwith-Wiedemann sendromunun farklı moleküler tiplerinde doğum ağırlıklarının karşılaştırılması.

Cockayne sendromu tanısı konan bir hastada klasik ve prenatal tiplerin örtüşen kliniği.

Akondroplazili süt çocuğunda solunum sıkıntısı.

Prematüre retinopatisi.

Copyright © 2016 cshd.org.tr