Yazarlara Bilgi

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili konularda orijinal makaleler, vaka takdimleri ve literatür derlemeleri yayınlanır. Yayınlanmak üzere gönderilen orijinal makaleler çocuk sağlığı ve hastalıkları alanındaki yeni bilimsel bulguları yansıtmalı; vaka takdimleri yeni tanı ve tedavi yöntemlerini veya seyrek görülen hastalıkları veya sendromları içermelidir. Literatür derlemeleri Editör’e danışılarak hazırlanmalı ve geniş bir literatür taraması ile güncel bir konuda yeni bilgileri kapsamalıdır.

Orijinal makaleler genellikle 15 sayfayı, vaka takdimleri yedi sayfayı (tablolar, şekiller ve resimler dahil) geçmemelidir.

Gönderilen bütün yazılar, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi’nin üslubuna uygunluk sağlamak amacıyla gözden geçirilir, gerekirse yazarlardan yazılarını kısaltmaları veya yeniden düzenlemeleri istenebilir.

Yayınlanan bütün yazıların içerikleri yazarların görüşlerini yansıtır, hiçbir şekilde Editör ve yayıncı sorumlu değildir.

Yayınlanmak üzere gönderilen bütün yazıların ilgili anabilim dalı ve/veya ünite başkanına gösterilmesi ve çalışmanın yapıldığı kurumdan izin alınması önerilir. Bunun yanı sıra bir kağıda aşağıda belirtilen ifade yazıldıktan sonra bütün yazarlar tarafından ayrı ayrı imzalanmalıdır. “Yayınlanmasına karar verilirse (makalenin adı) başlıklı yazının bütün yayın haklarını Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi’ne verdiğimizi, makalenin içerdiği bütün görüşlere aynen katıldığımızı, makalede belirtilen çalışmanın orijinal olduğunu, daha önce herhangi bir yerde (kongre bildirileri dışında) yayınlanmadığını, aynı anda başka bir dergiye (Türkçe veya İngilizce) değerlendirilmek üzere gönderilmediğini ve makalenin dergimizin yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiririz.”Ayrıca çalışma çocuklar üzerinde yapılmışsa çocuğun velisinden izin alınmış olduğu da belirtilmelidir.

Yazıların hazırlanması

Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makalelerin dergimizin yazım kurallarına titizlikle uyularak hazırlanmış olması gerekir. Gönderilen makalelerin yayınlanmasındaki gecikmenin veya bilimsel olarak yayına uygun olduğu halde yayına kabul edilmemesinin en önemli nedeni makalelerin dergimizin yazım kurallarına uyularak hazırlanmamasıdır.

Yazılar üç örnek (biri orijinal, diğerleri fotokopi; her fotoğrafın ikişer orijinali) olarak ve kopyalandığı bir CD ile birlikte Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yayın Sekreterliği, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü 2 Nolu Kapı, 3. Kat 06100 Ankara adresine gönderilmelidir. Gönderilen bütün yazılar yayınlansın yayınlanmasın iade edilmez, yalnız yayınlanmayan orijinal resimler veya şekiller istek üzerine gönderilebilir.

Yazılar çift-aralıkla, kağıdın bir yüzüne ve yeterli genişlikte kenar bırakılarak yazılmalıdır. 
Metin aşağıdaki belirtilen düzende hazırlanmalıdır.

 1. Başlık sayfası: Yazının başlığı, hangi kuruluştan gönderildiği, yazarların adları ve görevleri (varsa akademik unvanları) yazılmalıdır. Bu sayfada özel olarak belirtilmedikçe ve bütün haberleşmeler ilk yazarın adresine yapılacaktır. Bu nedenle haberleşme yapılacak kişinin iş ve ev adresi ile telefon ve varsa faks numaraları belirtilmelidir.
 2. Orijinal makalelerde giriş, materyal metot, bulgular, tartışma; vaka takdimlerinde giriş, vaka(ların) takdimi, tartışma
 3. Özet: Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler (key words)
 4. Kaynaklar
 5. Tablolar
 6. Şekil ve şekillerin alt yazıları

Bu bölümlerin her biri ayrı bir sayfaya yazılmalıdır. Makalelerde yöresel tıbbi kısaltmalar kullanılmamalı, gereksiz ve hiç kullanılmayan kısaltmalardan kaçınılmalı, bütün kısaltmalar ilk geçtiği yerde parantez içinde açıklanmalıdır.

Tablolar, makale içinde geçiş sırasına göre Romen rakamları ile numaralandırılmalıdır. Her tablo ayrı bir sayfaya yazılmalı, her biri ayrı bir başlık taşımalı ve tablolar tek başlarına anlamlı olmalıdır.
Şekiller ve resimler, makale içinde geçiş sıralarına göre Arap rakamları ile numaralanmalıdır. Şekiller beyaz kağıda, fotoğraflar ise basıma uygun şekilde net olmalıdır. Şekil veya resimler üzerindeki bütün yazılar uygun boyutlarda (basıma uygun ) olarak yazılmalıdır; elle yazı yazılmamalıdır. Sunulan vakaların röntgenleri veya EKG orijinal kayıtları gönderilmemelidir. Resim ve şekillerin arkalarına kurşun kalemle birinci yazarın adı ve sıra numarası yazılmalı, basıldığında üste gelecek kısım bir okla gösterilmelidir. Şekil veya resimlerin alt yazıları ayrı bir sayfaya yazılmış olmalıdır.
Özet, ayrı bir kağıda hem Türkçe, hem de İngilizce olarak hazırlanmalı, İngilizce özet ve başlık taşımalı, özetlerin her biri 150 kelimeyi aşmamalıdır. Özet makaleyi yansıtacak nitelikte olmalı; amaç, kullanılan yöntem, sonuçlar ve yorum kısaca belirtilmeli, açıklanmayan kısaltmalar kullanılmamalı, kaynak gösterilmemelidir. Ayrıca makale ile ilgili en fazla beş anahtar kelime ve İngilizce eş anlamları (key words) belirtilmelidir.

Kaynaklar

Dergilerdeki yazılar için:
Örnek:1. Bier DM, Fulginiti VA, Garfunkel JM, et al. Duplicate publication and related problems. Am J Dis Child 1990; 44: 1293-1294.

Kitaplar için: 
Örnek:  2. Praat RTC. The Genetics of Neurological Disorders. London: Oxford University Press, 1967: 173-174.

Kitaplardaki bölümler için:
Örnek: 3. Kissane JM. Development of the kidney and congenital malformations. In: Hepstinstall RH (ed). Pathology of the Kidney (2nd ed) Vol 1. Boston: Little, Brown and Co, 1974: 69-109.

Bütün kaynaklarda yazarların sayısı altı ve altıdan azsa hepsinin adı yazılmalı; yazarların sayısı altıdan fazla ise ilk üç yazarın adını yazdıktan sonra İngilizce makalelerde “et al”, Türkçe makalelerde “ve ark” ifadesi kullanılmalıdır.

Dergilerin adları Index Medicus’ta belirtilen şekilde kısaltılmalıdır. 

Diğer bölümler

Duyurular, Yurt içinde ve dışında yapılacak çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili kongre, seminer, sempozyum gibi bilimsel toplantıların bildirileri Dergi Editörlüğü’ne gönderilirse yayınlanabilecektir.

Kitap değerlendirmeleri, yerli ve yabancı çocuk sağlığı ve hastalıkları ile ilgili kitaplar değerlendirilmek üzere Editörlüğe gönderilirse uygun bulunanlar bir değerlendirme yazısı ile birlikte dergimizde yayınlanabilecektir. Ancak bu amaçla gönderilen kitaplarla ilgili duyuru yapılsın yapılmasın iade edilmez ve alındı şeklinde ilan yapılmaz.

Abonelik, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi yılda dört kez yayınlanır ve dört sayı bir cildi oluşturur. Abone istekleri Türkiye Milli Pediatri Derneği, Cinnah Cad. 35/6 Çankaya, Ankara adresine yapılır.

İlan, Her çeşit ilan ve reklam için Editör ile görüşülmesi gereklidir.

Yayın hakkı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi; Türkiye Milli Pediatri Derneği, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü ve Uluslararası Çocuk Sağlığı Merkezi’nin (ICC) ortak yayınıdır. Derginin her türlü yayın hakkı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi’ne aittir. Editörden yazılı olarak izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden kısmen veya tamamen kopya edilemez; fotokopi, teksir, baskı ve diğer yollarla çoğaltılamaz.

Kontrol

Makalelerinizi Editör’e göndermeden önce aşağıda belirtilen noktaları kontrol ediniz.

 • Editöre başvuru mektubu
 • Antlaşma yazımı (yukarıda belirtilen ifade ile)
 • Makalenin üç örneği (biri orijinal, diğerleri fotokopi) ve kopyalandığı CD
 • Başlık sayfası
  • Makale başlığı
  • Gönderilen kuruluş
  • Yazarların adları ve görevleri (varsa akademik unvanları)
  • Haberleşme yapılacak kişinin adı, adresi ve telefonu (iş ve ev)
 • Metin
  • Orijinal makalelerde giriş, materyal ve metot, bulgular, tartışma, özet
  • Vaka takdimlerinde giriş, vaka(ların) takdimi, tartışma, özet
  • İngilizce başlık ve özet
  • Anahtar kelimeler (Türkçe ve İngilizce)
  • Kaynaklar
  • Tablolar
  • Şekil altı yazıları
  • Şekil ve/veya resimler (biri orijinal, diğeri fotokopisi olmak üzere ikişer adet)
Copyright © 2016 cshd.org.tr