Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 11 Makale Bulundu
0-14 yaş arası sağlıklı çocuklarda karaciğer, dalak ve böbrek boyutlarının sonografik olarak değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Parapnömonik efüzyonlu çocuklarda ultrasonografik evrelendirme ve tedavi yöntemleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Akut böbrek yetmezlikli ve dehidratasyonlu yenidoğanların geçici renal medüller hiperekojenitesi: ultrasonografi izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin enfeksiyonları olan yenidoğanlarda kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İntrauterin viral enfeksiyon bulunan prematüre bebeklerde kranial ultrasonografi bulguları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen yenidoğanlara periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter komplikasyonlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prenatal konjenital kistik adenomatoid malformasyon tanısı alan bebeklerin postnatal izlemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Konjenital akciğer malformasyonu olan hastaların klinik değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kardiyak cerrahi olan hastaların 3-4 yaştaki nörogelişimsel değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ateşli idrar yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda ultrasonografi ve Tc-99m DMSA sintigrafisinin vezikoüreteral reflüyü öngörmedeki yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr