Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 26 Makale Bulundu
Erken bebeklik döneminde D vitamini yetersizliğinin Özellikleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prilokaine bağlı toksik methemaglobinemide intravenöz askorbik asit kullanımı: İki vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnatçı kusma ve ishal nedeniyle epilepsi yanlış tanısı alan rüzgar çorabı tipi duodenal perde: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğanlarda hipoksik solunum yetmezliğinde inhale nitrik oksit tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adolesan kız hastada antibiyotik ilişkili toksik epidermal nekrolizis ve intravenöz immünglobülin tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde enteral L-arjinin eklenmesinin morbidite, mortalite ve büyüme üzerindeki etkileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2003-2006 dönemi çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin uzun süreli izlem sonuçları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yoksulluk ve çocuk ölümlülüğü: Hanehalkı refah düzeyinin çocuk ölümlülüğü üzerindeki etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bebeklik döneminde ağır kanama bulguları ile getirilen, K vitamini eksikliği ile karışılabilen faktör X eksikliği: Üç vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye'de bebek ölüm hızı halen bir bilmece mi? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toksik epidermal nekrolizis ve Steven-Johnson sendromunda intravenöz immünglobülin kullanımı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bronkopulmoner displazili bebeklerin kısa ve uzun süreli izlemi: on yıllık deneyim Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’de beş yaş altında gerçekleşen ölümlerin zamanlamasının ve sayısal büyüklüğünün değişimi: 1978-2008 Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstismara bağlı kafa travması: Bilimsel yayınlarda yeri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalar (Karaman örneği) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Prepilorik perde: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde izlenen yenidoğanlara periferik ve ultrasonografi eşliğinde takılan santral kateter komplikasyonlarının karşılaştırılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türkiye’de bebek ölüm nedenlerinin ve ulusal kayıt sisteminin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Görme fonksiyonunu bozan kutenöz hemanjiomun prematüre bir bebekte propranolol ile tedavisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde neonatal kolestaz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinden taburcu edilen prematüre bebeklerde alt solunum yolu enfeksiyonlarının sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Karina açısının patent duktus arteriozusu olan bebeklerdeki önemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bebeklik ve erken çocukluk döneminde gelişimsel risk tespiti için Sosyal İletişim Alan Tarama Testi (SİATT) Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Zamanında doğan bebeklerde nekrotizan enterokolit Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Geç prematüre doğan bebeklerin postnatal ilk 15 günde karşılaştıkları sorunların değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr