Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 13 Makale Bulundu
Kocaeli ilindeki lise öğrencilerinde sağlık açısından riskli davranışların değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Migren ve gerilim tipi baş ağrısı olan adolesanlarda dondurma baş ağrısının prevalansı: okul tabanlı epidemiyolojik bir çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Brusella sakroilleitti: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adolesanlarda uyku sorunları ve etkileyen faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Eskişehir ilinde hastaneye başvuran adolesan ve anne-babalarının sigara kullanma alışkanlıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Suça sürüklenen çocukların durumu ve çözüm önerileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Madde bağımlısı adolesan anne ve bebeği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ergenlerde kendine zarar verme davranışları: Risk etkenleri, değerlendirme ve önleme Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ergenlerde zayıflığın yaşam kalitesi üzerine olan etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Anne psikopatolojisi ve aile işlevselliğinin ergenlerin intihar niyeti ve davranışı üzerine etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Adolesanlarda anorektal ağrının seyrek görülen bir nedeni: `Proktalgia fugaks` Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder `Covid-19` pandemisinin yeme bozukluklarına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Çocuk ve adolesanlarda baş ağrısı etiyolojisinde refraksiyon kusurları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr