Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi
Benzer Makaleler: 36 Makale Bulundu
Gabapentinin parsiyel epilepsili çocuklarda etkin olan doz ve plazma düzey aralığının incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan bebeklerde patent duktus arteriozusun tedavisinde oral ibuprofen ve intravenöz indometazin: bir retrospektif çalışma Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bağ dokusu hastalıklarında maternal antikorlarla gelişen konjenital kalp bloğu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kawasaki hastalığı: 11 vakanın değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Ekstrahepatik biliyer atrezili bir çocukta hipertrofik osteoartropati Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnfantil fibröz hamartom Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sistemik başlangıçlı juvenil kronik artritli bir hastada kan transfüzyonu sonrası gelişen makrofaj aktivasyon sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Altı aylık çocuklarda beslenme şekli ile hemoglobin düzeyi ilişkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Toplumda anne sütü verme eğilimi ve buna etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Hemofili A olan hastada refleks sempatik distrofi sendromu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan servislerinde konjenital kalp hastalıkları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Düzeltici kalp cerrahisi uygulanan doğuştan kalp hastalıklı çocuklarda postoperatif parenteral beslenme desteğinin değerlendirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İnotropik tedavide yeni yaklaşımlar Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kene çıkartılması Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde patent duktus arteriozus ligasyonu yapılan prematüre bebeklerin retrospektif incelenmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Her iki koroner arterin pulmoner arterden köken alması: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sadece anne sütü alım durumuna etki eden faktörler Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin sosyodemografik ve psikopatolojik özellikleri ile bebeklerini ilk 1-1.5 ayda sadece anne sütü ile besleme durumlarına etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi’nde 0-36 aylık çocuklarda anne sütü alma durumu Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Artrogriposis multipleks konjenita varyantlı letal spinal musküler atrofi tip 0: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Annelerin emzirme danışmanlığı alma durumları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder HIV pozitif anne bebeğinin beslenmesi, 2010 DSÖ önerileri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Neonatal arteriyel tromboz Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Juvenil idiyopatik artrit tanılı çocuklarda D vitamini düzeyleri Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder İstanbul’da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Karina açısının patent duktus arteriozusu olan bebeklerdeki önemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 0-2 yaş çocuklarda malnütrisyon sıklığı ve malnütrisyon saptanan çocukların annelerine verilen eğitimin etkisi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde septik artrit ve osteomiyelit: deneyimlerimiz ve güncel bilgilerin gözden geçirilmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Madde bağımlısı adolesan anne ve bebeği Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde septik artritin seyrek görülen bir nedeni; Klebsiella pneumonia: Bir vaka takdimi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Keçi sütü: Bebek beslenmesinde ilk tercih mi olmalı? Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Makrofaj aktivasyon sendromu ile ortaya çıkan bir sistemik jüvenil idiopatik artrit olgusu: Erken tanının önemi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Sanatçıların emzirme ve anne sütüne yaklaşımları Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Down sendromunda ortalama anne yaşı ve doğuştan kalp hastalıklarının sıklığı Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder Yenidoğan döneminde kardiyak cerrahi olan hastaların 3-4 yaştaki nörogelişimsel değerlendirmesi Özet Benzer Makaleler Editöre Mail Gönder
Copyright © 2016 cshd.org.tr