Diğer Makaleler :
Önceki Sonraki
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2005 , Vol 48 , Num 4
Orjinal Metinler
Kötü kontrollü tip I diyabetes mellitusu olan çocuklarda Helikobakter pilori enfeksiyonu Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Çocukluk çağında status epileptikus; 48 vakada etiyoloji, tedavi ve prognoz Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Beş yaşından önce tip 1 diyabetes mellitus tanısı alan çocuklarda etiyopatogenezde rol alan faktörler Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Parapnömonik efüzyonlu çocuklarda ultrasonografik evrelendirme ve tedavi yöntemleri Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Şanlıurfa yöresinde 9-12 yaş grubu çocuklarda B12 vitamini ve folik asit eksikliği sıklığı ile bağırsak solucanlarıyla ilişkisi Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler
Vaka Takdimleri
Beta-ketotiyolaz eksikliği Bir vaka takdimi Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler 22q11 Delesyonu Bir vaka takdimi Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Geri dönüşümlü posterior lökoensefalopati sendromu İki vakanın takdimi Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Güvercin besleyenlerin pnömonisi olan bir çocukta inhale steroid tedavisi Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler Yenidoğanda plevral ampiyem Bir vaka takdimi Türkçe Özet Özet PDF Benzer Makaleler
Derlemeler
Pediatri Tarihi
Editöre Mektup
Copyright © 2016 cshd.org.tr