Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 4
Fetal ve neonatal proenflamatuar sitokin yanıtı - perinatal beyin ve akciğer zedelenmesi ile ilişkisi
Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Perinatal enfeksiyonların erken membran rüptürü ve prematür eyleme yol açtığı bilinmektedir. Son yıllarda proenflamatuar sitokinlerin bu olaylardaki rolü daha iyi anlaşılmıştır. Prematüre bebeklerde sık görülen periventriküler lökomalazi, intraventriküler hemoraji etiyolojisinde de perinatal sitokin yanıtının rolü olduğu, fetal enflamatuar yanıtın prematüre bebeklerde sık görülen beyin hasarına ve serebral felce yol açabileceği ileri sürülmektedir. Hatta matür bebeklerde de spastik serebral felç ile sitokin hasarı arasında ilişki olduğu, bakteri lipopolisakkaridinin beyni hipoksik iskemik hasara duyarlılaştırdığı da gösterilmiştir. Biyofizik profil bozulması ve doğumda depresyon ve asfiksi kliniği birçok olguda fetal enflamatuar yanıtın bir klinik bulgusudur. Bu bebeklerde aşırı enflamatuar sitokin yanıtının yol açtığı organ zedelenmesine bağlı olarak neonatal morbiditenin arttığı gösterilmiştir. Prematüre bebeklerde sitokinlerin intrauterin dönemde akciğeri postnatal artmış kronik bir inflamatuar yanıta programlayarak bronkopulmoner displazi gelişimine yol açtığı ileri sürülmektedir. Perinatal enfeksiyon ve enflamasyonun önlenmesi prematüre doğumun ve kalıcı beyin ve akciğer hasarının engellenmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Anahtar Kelimeler : yenidoğan, preterm, sitokin, beyin, akciğer, newborn, preterm, cytokines, brain, lung
Copyright © 2016 cshd.org.tr