Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 4
Bir çocuk istismarı vakası
Gonca Yılmaz1, Nüket İşiten2, Ülker Ertan3, Ayşe Öner4
Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Başasistanı, 2Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı, 3Pediatri Uzmanı, 4Pediatri Profesörü Çocukluk çağı travmaları içinde çocuk istismarı yinelenebilirliği, çocuğa genellikle en yakınları tarafından yapılıyor olması nedeniyle tanımlanması ve tedavi edilmesi en zor olan travma şeklidir. Uzun dönem içinde fiziksel, psikolojik ve sosyal sonuçları vardır. Bu yazıda fiziksel ve duygusal istismar ve ihmalle karşılaşmış üç yaşındaki bir kız çocuğu sunulmuş, çocuk ihmali ve istismarının risk faktörleri ve yaklaşımı tartışılmıştır. Çocuk istismarının tanısının konmasında hekimin farkındalığı, bu konuda bilgi birikimi ve motivasyonu önemlidir. Ülkemizdeki hastanelerde, çocuk istismarı ve ihmalini değerlendirme ve izleme ekipleri sınırlı sayıdadır. Var olan ekipler de henüz kurulma ve olgunlaşma aşamasındadır. Bu konuda ekip çalışması yapılması ve çalışma şemalarının belirlenmesi acil olarak gereklidir. Anahtar Kelimeler : çocuk istismarı, çocuk ihmali, child abuse, child neglect
Copyright © 2016 cshd.org.tr