Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 4
İnfantil hepatik hemanjiyoendotelyoma ile ilişkili Kasabach-Merritt sendromu: Bir vaka takdimi
Hurşit Apa1, Özgür Olukman1, Ayşe Erbay2, Canan Vergin3
Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatrik Onkoloji Uzmanı, 3Pediatri Doçenti İnfantil hepatik hemanjiyoendotelyoma %85 sıklıkla yaşamın ilk altı ayı içerisinde görülen ve en sık semptomatik vasküler tümör olma niteliğini taşıyan bir tür kapiller hemanjiyomdur. Klinik olarak hepatomegali, yüksek debili kalp yetmezliği ve dev hemanjiyom triadı ile belirir. Diğer dev hemanjiyomlar gibi trombositopeni ve tüketim koagülopatisiyle karakterize Kasabach-Merritt sendromu oluşturabilir. Bu makalede karaciğerde dev vasküler tümör, lokal tüketim koagülopatisi ve konjestif kalp yetmezliği bulguları ile başvuran bir yenidoğan vakası sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : dev hemanjiyom, infantil hepatik hemanjiyoendotelyoma, tüketim koagülopatisi, Kasabach-Merritt sendromu, giant hemangioma, infantile hepatic hemangioendothelioma, local consumptive coagulopathy, Kasabach-Merritt syndrome
Copyright © 2016 cshd.org.tr