Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Ahî Çelebi (1431-1524) ve çocuk hekimliği
Murat Yurdakök
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Anahtar Kelimeler : Ahi Çelebi, history of pediatrics, urinary calculi
Copyright © 2016 cshd.org.tr