Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Günümüzde D vitamini yetersizliği ve nütrisyonel rikets*
Şükrü Hatun1, Abdullah Bereket2, Ali Süha Çalıkoğlu3, Behzat Özkan4
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
3North Caroline Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
4Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Doçenti
Ülkemiz güneşten zengin bir coğrafyaya sahip olmasına rağmen D vitamini yetersizliği gebe kadınları, bebekleri ve adolesan çağdaki çocukları etkileyen önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Son yıllarda kemik sağlığı ve D vitamini destek programlarının önemi yeniden gündeme gelmiş ve birçok ülkede bütün bebeklere günde 400 IU D vitamini sağlanması önemli bir sağlık hizmeti önceliği olarak kabul edilmiştir. Ülkemiz D vitamini destek programı bakımında önemli mesafeler almış olmasına rağmen, halen kırsal bölgelerimizdeki aktif rikets sorununun devamı ve özellikle son yıllarda kadınların yaşam şeklindeki değişiklik kentsel gecekondu bölgelerinde D vitamini yetersizliğinin bir halk sağlığı sorunu haline gelmesi önemli noktalardır. Ayrıca kentsel bölgelerde iatrojenik subklinik D hipervitaminozu da yeni bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenlerle ülkemizde de D vitamini ile ilgili bir sağlık programına ihtiyaç vardır. Bu yazı, literatürdeki son bilgiler ve ülkemizdeki veriler ışığında D vitamini yetersizliği ve rikets sorununu dikkate getirmeyi amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler : rikets, D vitamini yetersizliği, rickets, vitamin D deficiency
Copyright © 2016 cshd.org.tr