Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 3
Tıp eğitiminde akılda kalıcılığı nasıl sağlarız?
*Lale Pulat Seren1, Cengiz Yakıncı2
Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü
*İletişim: laleseren@hotmail.com
Tıp eğitimi, uzun yıllar süren, zorlu ve emek isteyen bir süreçtir. Eğitim sırasında verilen bilgilerin yoğunluğu öğrenenlerin zihinlerinde karmaşaya neden olabilmekte ve çoğu zaman öğrenildiği zannedilen bilgiler unutulmaktadır. Bu sorun, öğrenmeyi eğlenceli hale getirip yaşam boyu öğrenmeyi özendirecek yöntemleri kullanmakla çözülebilir. Bu düşünceden hareketle bu çalışmada tıp eğitiminde öğrenmeyi kalıcı ve anlamlı hale getirebilecek, öğrenilen bilgileri günlük hayatla ilişkilendirebilen farklı ve motivasyonu artırıcı öğretim yöntemleri gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : akılda kalıcılık, eğitim, öğrenme, öğrenme yöntemleri.
Copyright © 2016 cshd.org.tr