Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 3
Graves hastalığı nedeniyle tiroidektomi olan annenin yenidoğan bebeğinde Graves hastalığı: Bir vaka takdimi
*Semih Bolu1, Özlem Karakaşlı2, Oğuzhan Ay2, Zeyneb Soysal2, Dursun Ali Şenses3, İlknur Arslanoğlu3
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Çocuk Endokrin Hastalıkları Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Profesörü
*İletişim: oguzhanay1@gmail.com
Neonatal Graves hastalığı maternal tiroid stimülan antikorlarının transplasental geçişi ile gebeliğin ikinci trimesterinde fetusun tiroid bezlerinin uyarılması sonucu oluşur. Sunulan vakada Basedow Graves tanılı anne, gebelikten üç ay önce total tiroidektomi ameliyatı olmuş ve gebeliğinin altıncı ayında maternal TSH reseptör antikor (TRAb) pozitifliği saptanmıştı. Neonatal hipertiroidi gelişen 34 haftalık prematüre doğan bebeğe antitiroid ilaç tedavisi başlandı. Tedavi ile hipertiroidi beş hafta içinde düzeldi. Bu hastalık tablosu plasental yolla anneden geçen TSH reseptör antikorlarına bağlandı. Olgu ile Graves nedeniyle total tiroidektomi geçiren annelerde bile dolaşımda bulunan TRAb’lerinin, bebeklerinde seyrek görülen neonatal Graves hastalığına yol açabileceği hatırlatılması istendi. Anahtar Kelimeler : Graves hastalığı, yenidoğan, anne, total tiroidektomi, TSH reseptör antikoru, hipertiroidizm.
Copyright © 2016 cshd.org.tr