Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 2
Çocuklarda büyümenin değerlendirilmesi ve boy kısalığında tanısal yaklaşım
*E. Nazlı Gönç, Z. Alev Özön, Ayfer Alikaşifoğlu, Nurgün Kandemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü.
*İletişim: ngonc@hacettepe.edu.tr
Büyüme çocuğun genel sağlık durumu ve beslenmesini gösteren en duyarlı parametredir. Boyun ve büyüme hızının beklenenden sapma göstermesi doğuştan veya akkiz bir problemin göstergesi olabilir. Büyümenin iyi izlenmesi büyüme problemi olan çocukların erken saptanmasını sağlar. Uygun tanısal yaklaşımlar boy kısalığına yol açan sorunun erken tanı ve tedavisini olanaklı kılar. Boyun yaşa ve cinsiyete göre üçüncü persentilin veya iki standart sapmanın altında olması boy kısalığı olarak tanımlanır. Büyüme ve gelişmenin doğumdan itibaren yakın izlenmesi boy kısalığı nedeninin belirlenmesi açısından çok önemlidir. Genellikle tek bir ölçüm ile boy kısalığının nedeni ile ilgili yorum yapmak mümkün olmaz. Boy kısalığının en sık nedenleri normalin varyantı olarak değerlendirilen ve aslında patolojik olmayan bir grubu oluşturan ailevi boy kısalığı ve yapısal boy kısalığıdır (yapısal büyüme ve puberte gecikmesi olarak da isimlendirilir). Ailevi ve yapısal boy kısalığının tanısında en önemli belirleyici parametre büyüme hızıdır ve bu grup büyüme hızının normal olması ile patolojik gruptan ayırd edilir. Anahtar Kelimeler : boy kısalığı, çocuk, büyüme, büyüme geriliği, algoritma.
Copyright © 2016 cshd.org.tr