Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 2
Doğuştan kalp hastalığı olan yetişkin hastaların hastalıkları konusunda bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
*Fatih Suna1, İsmail Balaban2, Metin Sungur3, Hasan Candaş Kafalı2, Kemal Baysal4
Çat Devlet Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Uzmanı, 4Pediatri Profesörü, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3Pediatri Doçenti
*İletişim: dr.ismailbalaban@gmail.com
Doğuştan kalp hastalıkları, birçok hasta için kronik hastalık grubunda değerlendirilmelidir. Hayat kalitesini yükseltmek ve komplikasyon riskini en aza indirmek için, bir tedavi rejimine bağlı kalmak, endokardit profilaksisi önerilerine uymak gerekir. Bu çalışma doğuştan kalp hastalığı olan yetişkin hastaların, hastalıkları hakkındaki farkındalık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya okuma-yazma bilen, mental gelişimi normal olan, 18 yaşını doldurmuş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji bölümünde tanı almış ve Ocak 2002-2012 tarihleri arasında en az bir kez kontrole gelmiş olan 58 doğuştan kalp hastası alındı. Hastaların %62.1’i hastalığının tanısını biliyordu; %13.8’i diyagram üzerinde hastalığının anatomik lokalizasyonunu gösterebildi. Hastaların %3.4’ü endokarditin tanımını bildi. Çalışma sonunda doğuştan kalp hastalığı olan yetişkinlerin hastalıkları konusundaki genel bilgilerinin yüzeysel olup tedavi, izlem ve komplikasyonlar hakkındaki eğitimlerinin yetersiz olduğu sonucuna ulaşıldı. Anahtar Kelimeler : doğuştan kalp hastalığı, farkındalık düzeyi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr