Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 2
Annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik arasındaki ilişki
*Aslıhan Abbasoğlu1, Gülsüm Atay1, Aziz Mert İpekçi2, Başak Gökçay2, Çiğdem Bengü Candoğan2, Elif Şahin2, Tamara Toklu2, Aylin Tarcan3
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1Pediatri Uzmanı, 2Stajyer Doktor, 3Pediatri Profesörü, Ankara, Türkiye *İletişim: doktoraslihan@gmail.com Anne ve çocuk arasında, sıcak, sürekli, yakın bir ilişkinin olması ve bu durumdan her iki tarafında memnun olması ve haz alması bağlanma olarak tanımlanmıştır. İnfantil kolik gelişimi normal olan, sağlıklı bebeklerde, günde üç saat, haftada üç gün ve üç haftadan uzun süren, nedeni açıklanamayan huzursuzluk, saldırganlık ve ağlamaların olduğu tablo olarak bilinmektedir. Bu çalışmada doğum sonrasında annenin bebeğe bağlanması ile infantil kolik tablosu arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmamızda Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşları 1-6 ay arasında bebeği olan infantil kolik tanısı ile izlenen 58 anne ile bebeklerinde infantil kolik yakınması olmayan 60 anne değerlendirilmiştir. Annelerin bağlanma düzeyini ölçmek amacıyla “Maternal Bağlanma Ölçeği” kullanılmıştır. Sorunlu gebelik öyküsü olan annelerin bebeklerinde ve kız bebeklerde infantil kolik oranı daha yüksek bulundu. Bu çalışmada kolikli bebek ile anne-bebek bağlanması arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler : bağlanma, infantil kolik.
Copyright © 2016 cshd.org.tr