Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 1
Yenidoğanda ağrı
*Didem Aliefendioğlu1, Nilüfer Güzoğlu2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Profesörü, 2Neonatoloji Uzmanı
*İletişim: nguzoglu@gmail.com
Yenidoğan bebeklerde yoğun bakım ünitesinde izlemleri sırasında sıklıkla, tanı ve tedavi amaçlı ağrılı işlemler yapılması gerekir. Bu nedenle ağrı durumları önemsenmeli ve işlem sırasında eğer eşlik ediyorsa ağrının giderilmesi işlemin bir parçası olarak kabul edilmelidir. Ağrının giderilmesinde ilk basamak ağrının değerlendirilmesidir. Ağrı sırasında biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal parametrelerde değişikliklerin gözlenmesi, bu değişikliklere dayanan skorlama sistemlerinin geliştirilmesine yol açmıştır. Ağrının giderilmesinde birçok yöntem kullanılmakta ise de özellikle küçük işlemler sırasında farmakolojik olmayan yaklaşımlar önerilmektedir. Bu yaklaşımlar arasında emzirme ve sükroz kullanımı en sık başvurulan yöntemlerdir. Ağrının nedeni ve şiddeti ile ilişkili olmak üzere değişik farmakolojik ajanlar da kullanılabilir. Analjezikler arasında opioid grubu ilk sırayı almaktadır. Ancak opioid grubu şiddetli ağrıda seçilmeli ve kullanımı kısa sürede sonlandırılmalıdır. Anahtar Kelimeler : ağrı skoru, analjezi, yenidoğan.
Copyright © 2016 cshd.org.tr