Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2015 , Vol 58 , Num 1
Fonksiyonel gastrointestinal problemi olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı
*Ulaş Emre Akbulut1, Murat Çakır2
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti
*İletişim: muratcak@hotmail.com
Bu çalışmada fonksiyonel gastrointestinal hastalığı (FGH) olan çocuklarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) kullanım sıklığı, sonuçları, kullanımını etkileyen faktörler ve ailelerin bunlara bakış açısı değerlendirildi. Çalışmaya alınan 111 çocuğun (ortalama yaş 8.4±3.3 yıl) TAT kullanım oranı %19.8’di (n=22, %95 CI: 12.3-27.2). Kullanılan TAT yöntemleri besin takviyeleri (bal, şerbet) (n=15, %68.1), bitkisel ürün (n=3, %13.6) ve alternatif uygulamalar (sıcak su torbası, bardak yapıştırma) (n=4, %18.3) idi. Babanın eğitim düzeyi yüksek ve aylık geliri yüksek olan ailelerin çocuklarda TAT kullanımının daha fazla olduğu görüldü (p=0.011, OR: 2.8, %95 CI: 1-7.7 ve p=0.007, OR: 4.5, %95 CI: 1.6-12.3). Bu çalışmada FGH olan çocuklarda önemli oranda TAT kullanıldığı gösterildi. Ancak çocuklarda TAT kullanımının etkinliği, güvenliği ve yan etkilerini gösterecek, toplumun daha geniş kesimini kapsayacak çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler : tamamlayıcı ve alternatif tedavi, fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar.
Copyright © 2016 cshd.org.tr