Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 4
Ayıntab şer‘î mahkeme sicillerinden örneklerle tıp ve hekimlik üzerine gözlemler
*Berna Arda,1 Ahmet Acıduman2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 1Profesörü, 2Doçenti
*İletişim: aciduman@medicine.ankara.edu.tr
Genel olarak tarih çalışmalarının birincil kaynaklara dayanarak gerçekleştirilmesi, metodolojik açıdan değerli bir adımdır. Bu açıdan, Antep Şer‘î mahkeme sicil örnekleri de önemli fikir verebilecek birincil kaynaklar olarak öne çıkmaktadır. Bu makalede, kendi dönemindeki hekim sorumluluğu ve tıbbın genel işleyişi hakkında fikir verecek Ayıntab Şer‘î Mahkeme Sicil örnekleri üzerinde durulacaktır. Örnekler; 1539, 1540, 1765 ve 1791 yıllarına aittir. Böylece, mahkemelere yansımış olan 16.-18. yüzyıllardan vakalarla Gaziantep’te tıp ve hekimlik uygulamalarına yönelik, o dönemin meslek uygulamasına ilişkin sınırlı bir durum saptaması yapmak amaçlanmaktadır. Anahtar Kelimeler : Tıp tarihi, Osmanlı tıbbı, hekim sorumluluğu, Antep Şeri Mahkeme Sicilleri.
Copyright © 2016 cshd.org.tr