Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 3
Respiratuar sinsisyal virus enfeksiyonu ve riskli bebeklerde palivizumab profilaksisi
*Mehmet Yalaz, Nilgün Kültürsay
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü
*İletişim: nilgunkultursay@gmail.com
Bebeklik ve erken çocukluk döneminde alt solunum yolu enfeksiyonlarının önemli nedeni olan respiratuar sinsisyal virus (RSV) ülkemizin de bulunduğu kuzey yarıküredeki ılıman iklim kuşağında kış mevsiminde riskli gruplarda ölümle sonuçlanabilen ağır enfeksiyonlar yaratmakta ancak halen geliştirilmiş etkin bir aşı ile korunulamamaktadır. Ülkemizde iki yaşından küçük hastane yatışına yol açan alt solunum yolu enfeksiyonlarında RSV sıklığı %30-38 olarak saptanmaktadır. RSV riskini azaltan en basit ve ucuz yöntem iyi el hijyeni ve temasın önlenmesidir. Kalabalıktan kaçınmak, pasif sigara içişini önlemek, kreş, yuva gibi ortamlarda hijyen kontrolüne dikkat etmek, sık sık el yıkamak ve bu bilgiyi ve alışkanlıkları küçük çocuğu olan ailelere özellikle yerleştirmek önemlidir. Palivizumab prematüre, prematüreliğe bağlı kronik akciğer hastalığı ve konjenital kalp hastalığı olan bebeklerde RSV enfeksiyonunun şiddetini hastaneye yatırma gereksinimi azaltmada etkili ve güvenilir bir monoklonal antikordur ve RSV mevsiminde aylık intramusküler uygulamalar önerilir. Uzun sürede reaktif hava yolu hastalığı riskini de azaltabildiği ileri sürülmektedir. Ancak maliyeti tartışılmaktadır. İmmün yetmezlik, nöromusküler hastalık, Down sendromu gibi ek hasta gruplarında kullanımını sınırlayan nedenler mortalite oranını azaltmaması, yeterli sayıda hasta üzerinde kanıt birikiminin yeni yeni tamamlanması ve yine yüksek maliyet tartışmalarıdır. Yeni RSV aşılarının geliştirilmesi hastalığın küresel insidansını ve şiddetini azaltacaktır. Anahtar Kelimeler : respiratuar sinsisyal virus, prematüre, bronşiolit, profilaksi, palivizumab.
Copyright © 2016 cshd.org.tr