Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 3
Jüvenil ankilozan spondilit ve enflamatuvar bağırsak hastalığı olan bir hastada anti-tümör nekrozis faktör-alfa monoklonal antikor tedavisi
Can Öztürk1, Ferah Genel1, Güzide Aksu1, Ali Rahmi Bakiler2, Necil Kütükçüler3
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü, Sosyal Sigortalar Kurumu İzmir Tepecik Eğitim Hastanesi 2Pediatri Doçenti Çocuklarda juvenil ankilozan spondilit ve enflamatuvar bağırsak hastalığının birlikteliği çok seyrek görülür ve sık kullandığımız hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçlarla tedavisi zor olabilir. Bu makalede hastalığı modifiye eden antiromatizmal ilaçların kombine kullanımına dirençli olan jüvenil ankilozan spondilit ve enflamatuvar barsak hastalığı tanısı ile izlenen sekiz yaşındaki bir erkek hasta sunularak, yeni bir tedavi yaklaşımı olan anti-TNFa monoklonal antikor uygulaması, ilgili kaynaklar ışığında tartışıldı. Anahtar Kelimeler : juvenil ankilozan spondilit, inflamatuvar barsak hastalığı, anti-TNF-a monoklonal antikor, juvenile ankylosing spondylitis, inflammatory bowel disease, Anti-tumor necrosis factor-a monoclonal antibody
Copyright © 2016 cshd.org.tr