Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 2
Kırmızı yansıma testi ile katarakt saptanan bir süt çocuğu olgusu
*Şükrü Çekiç1, M. Cihan Balcı2, Esra Devecioğlu2, Gülbin Gökçay3, Gülden Gökçay3
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatri Profesörü *İletişim: esradevecioglu@gmail.com İnfantil katarakt, görme bozukluğu ve körlüğe yol açması nedeni ile erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Cerrahi yöntemler ne kadar erken uygulanırsa (tercihen altı haftadan önce) prognoz o kadar iyi olmaktadır. Kırmızı yansıma testi (red reflex), doğumdan itibaren özellikle ilk aylarda, katarakt ve retinoblastom gibi önemli göz hastalıklarının taranmasında kullanılan, basit, kolay ve ucuz bir yöntemdir. Kırmızı yansıma testi, doğumda normal iken zamanla gelişen hastalıklara bağlı olarak sonraki aylarda da patolojik olabilir, bu nedenle sağlam çocuk izleminde belirli aralıklarla uygulanması gerekmektedir. Bu makalede ilk aylarda kırmızı yansıma testi normal iken, üçüncü ayda anormal sonuç verdiği için ileri tetkik yapılarak kataraktı saptanan ve galaktokinaz eksikliği tanısı alan olgu, kırmızı yansıma testinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : infantil katarakt, kırmızı yansıma testi, galaktozemi, tarama, sağlam çocuk izlemi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr