Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
İktiyozisli bir bebekte topikal kortikosteroid kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu: Bir vaka takdimi
*Aysel Vehapoğlu Türkmen1 Mustafa Atilla Nursoy2, Serdar Türkmen3, Mehmet Yazıcı4
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Yardımcı Doçenti, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3Klinik Biyokimya Uzmanı, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4Çocuk Cerrahisi Uzmanı *İletişim: ayvahap@hotmail.com Topikal kortikosteroidler dermatolojide sık kullanılan en eski tedavilerden biridir. Kortikosteroidler deriden kolayca absorbe edilmekte ve değişik derecelerde hipotalamo-hipofiz-adrenal aks süpresyonuna neden olmaktadırlar. Burada diaper dermatit sonrası hekim tarafından yazılan aşırı dozda topikal diflukortolon valeratın yanlış kullanımına bağlı iatrojenik Cushing sendromu gelişmiş iktiyozisli yedi aylık bir kız çocuğu sunulmuş ve topikal steoridlerin adrenal aks üzerine etkileri tartışılmıştır. Çocukların vücut yüzey alanı, vücut kitleleri ile karşılaştırıldığında oldukça büyüktür ve derileri incedir. Bu da kortikosteroidlerin deriden daha fazla emilimine ve kolayca sistemik yan etki oluşumuna neden olmaktadır. Steroid içeren ilaçların özellikle çocukluk yaş grubunda reçete edildiğinde yan etkilerinin farkında olunması önemlidir. Anahtar Kelimeler : kortikosteroidler, iatrojenik Cushing sendromu, iktiyozis, süt çocukluğu.
Copyright © 2016 cshd.org.tr