Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2014 , Vol 57 , Num 1
İkiz bebeklerde anti-e izoimmünizasyonu: Vaka takdimi
*İstemi Han Çelik
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatri Uzmanı İletişim: istemihancelik@gmail.com Rhesus D (RhD) antikorları dışındaki maternal Ig-G tipi kan grup antikorları yenidoğan alloimmün hemolitik hastalığında (AHH) giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Anti-e ilişkili AHH nadir olarak bildirilmektedir ve sıklıkla hafif hemoliz ve anemi ile sonuçlanmaktadır. Bu olgu sunumunda literatürde ilk olarak yenidoğan döneminde ikiz kardeşlerde tekrarlayan dozlarda intravenöz immünoglobülin (IVIG) ve eritrosit transfüzyonu ile tedavi edilen anti-e antikorlarına bağlı gelişen ciddi hemolitik anemi ve hiperbilirubinemi vakaları bildirilmiştir. Hastalar toplam 4 gr/kg IVIG aldılar. Taburculuktan 1 ay sonar hemoliz bulgusu saptanmadı. Sonuç olarak, anti-e gibi altgrup uygunsuzlukları hemoliz, anemi ve sarılık tablosu olan yenidoğanlarda akılda tutulmalıdır. Fototerapi, IVIG ve eritrosit transfüzyonu tedavi seçenekleri arasındadır. Anahtar Kelimeler : yenidoğan izoimmünizasyonu, ikiz, anti-e, IVIG
Copyright © 2016 cshd.org.tr