Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 4
Hastalık konulu anlatı filmleriyle tıp eğitimi
*Banu Ayten Akın1, M. Cengiz Yakıncı2
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü 1Yardımcı Doçenti, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Pediatri Profesörü *İletişim: banuayten@mu.edu.tr Filmlerle tıp eğitimi “case-work” denilen örnek olay yöntemine uyar. Bu yöntem geleneksel öğretim metotlarının tek taraflı anlatım tarzının aksine haz alma, özdeşleşme, yorum yapma, tartışma gibi öğrenciyi de içine alan bir öğretim yöntemidir. Derlemeye seçilen hastalık konulu filmler ile tıp eğitimine sağlanacak katkılar değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler : sinema, tıp eğitimi, örnek olay metodu, öğrenme, öğretme.
Copyright © 2016 cshd.org.tr