Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 3
Glomerülonefrit gelişiminde Th17 ve Treg hücrelerinin rolü
*Bora Gülhan1, Seza Özen2 İlhan Tezcan2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatrik Nefroloji Uzmanı, 2Pediatri Profesörü *İletişim: sezaozen@hacettepe.edu.tr Otoimmün hastalıkların patogenezinde yardımcı T hücrelerinin (Th) çok önemli bir rolü vardır. Yeni ortaya çıkan yardımcı T hücre alt gruplarının glomerülonefrit gelişimindeki rolünü araştıran çalışmalar son yıllarda artmaktadır. Tanımlanan yeni yardımcı T hücre alt gruplarının özelliklerinin belirlenmesi hem bu hücrelerin görev aldığı mekanizmaların daha iyi anlaşılmasını hem de glomerülonefrit patogenezini anlamamıza yardımcı olmaktadır. Bu konu ile ilgili yapılan çalışmalarda elde edilen bulgular renal hasar mekanizmalarının farklı yönlerinin ortaya konulması açısından oldukça önemlidir. Bu mekanizmaların klinik parametreler ve hastalık prognozu ile ilişkilerinin belirlenmesi, hastalara yaklaşımda yeni yöntemlerin oluşmasına yardımcı olabilir. Renal enflamasyonun yeni yönlerinin bulunması glomerülonefrit tedavisindeki klasik immünsüpresif ilaçlara ek olarak yeni tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bu sayede hem hasta sağkalımı hem de hastaların hayat kaliteleri artırılabilecektir. Bu yazıda glomerülonefrit gelişiminde Th17 ve düzenleyici T hücrelerin rolüne ilişkin çalışmalardan elde edilen veriler özetlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler : yardımcı T hücreleri, düzenleyici T hücreleri, glomerülonefrit.
Copyright © 2016 cshd.org.tr