Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 3
Fetal dönemde kardiyak rabdomiyom saptanan iki yenidoğan vakası
*Alper Akın1, Hayrettin Hakan Aykan1 Ayşe Korkmaz2, Dursun Alehan2, Süheyla Özkutlu2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü *İletişim: h_h_aykan@yahoo.com Rabdomiyom çocukluklarda en sık görülen primer kardiyak tümördür. Prenatal dönemde tanı konulabilmekle beraber çoğu hasta yenidoğan döneminde tanı alır. Çoklu rabdomiyomlarda, tekli rabdomiyomlara göre tüberosklerozis görülme oranı daha yüksektir. Ancak tüberosklerozise ait diğer klinik bulgular geç dönemlere kadar görülmeyebilir. Hayatı tehdit eden hemodinamik bozukluk veya aritmi yokluğunda, rabdomiyomlar için cerrahi tedavi endike değildir. Bu yazıda fetal ve postnatal ekokardiyografilerinde çoklu intrakardiyak rabdomiyom saptanan iki olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : rabdomiyom, kalp tümörleri, tüberosklerozis.
Copyright © 2016 cshd.org.tr