Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 2
İstanbul’da üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin emzirme ve bebek beslenmesi konusundaki bilgi ve davranışları
*Kevser Beşbenli1 Bahar Avgen1, Ahmet İncioğlu1, Feyzullah Çetinkaya2
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2 Pediatri Profesörü *İletişim: kevserbesbenli@yahoo.com Anne sütü, bebeklerin büyüme ve gelişmeleri için gerekli en temel besin olmasına rağmen, ülkemizde anne sütü ve ek besinler konusunda hâlâ ciddi sorunlar vardır. Bu çalışmada İstanbul’da yaşayan ve üç farklı sosyoekonomik grupta yer alan annelerin anne sütü ve ek besinlerle ilgili bilgi ve uygulamalarının araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya, üç farklı sosyoekonomik gruptan seçilen 202 anne alınmış ve bunlarla yüz yüze görüşülerek 42 sorudan oluşan bir anket doldurulmuştur. Orta ve üst sosyoekonomik gruptaki annelerin çocuklarına sadece anne sütü verme süreleri daha uzun bulunmuştur. Çocuk beslenmesine ilişkin bilgileri alt sosyoekonomik gruptaki anneler daha çok yakın çevrelerinden, orta ve üst sosyoekonomik gruptaki anneler ise daha çok sağlık çalışanlarından edinmiştir. Alt sosyoekonomik gruptaki anneler bebeklerine daha ziyade tek başına D vitamini, diğerleri ise çoklu vitamin vermeyi tercih etmişlerdir. Bu bulgularla gelir ve eğitim düzeyinin annelerin ek besinlere başlama zamanını ve ek besinlerin içeriğini önemli ölçüde etkilediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler : anne sütü, ek besinler
Copyright © 2016 cshd.org.tr