Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 1
BT anjiografi ile aort koarktasyonu tanısı alan iki yenidoğan olgusu
*Dilek Kahvecioğlu1, Suat Fitöz2, Atila Kılıç1, Serdar Alan1, Cem Karadeniz1, Ömer Erdeve3, Tayfun Uçar3, Begüm Atasay4, Ercan Tutar4, Saadet Arsan4, Semra Atalay4
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Radyoloji Profesörü, 3Pediatri Doçenti, 4Pediatri Profesörü Aort koarktasyonu konjenital kalp hastalıkları içinde %5-7 sıklıkla görülen, aortik lümenin konjenital obstrüktif bir anomalisidir. Günümüzde üç boyutlu BT anjiografi kullanımı komplikasyon ve yan etkilerinin azlığı nedeniyle özellikle genel durumu kötü hastalarda balon anjioplasti şansının olmadığı aort koarktasyonu tanısı için önemli bir yöntem haline gelmiştir. Burada ünitemizde aort koarktasyonu tanısında BT anjiografi kullanılan iki olgu sunularak, bu tanısal yaklaşımın yenidoğan uygulamalarının literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : aort koarktasyonu, BT anjiyografi, yenidoğan.
Copyright © 2016 cshd.org.tr