Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2013 , Vol 56 , Num 1
Fraser sendromu: Bir vaka takdimi
*Sumru Kavurt1, Beyza Özcan1, Özge Aydemir2 Ahmet Yağmur Baş3, Nihal Demirel3
Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1Pediatri Uzmanı, 2Neonatoloji Uzmanı, 3Pediatri Doçenti Fraser sendromu kriptooftalmus, sindaktili, larengeal ve ürogenital anomaliler ile karakterize seyrek görülen otozomal resesif geçişli genetik bir hastalıktır. Tanı genellikle fizik muayene bulguları ile konulur bazen prenatal ultrasonografi bulguları yol gösterici olabilir. Bu yazıda solunum sıkıntısı nedeni ile yenidoğan ünitesine yatırılan, kriptoftalmus, sindaktili, larengeal atrezi ve anal atrezi bulguları ile Fraser sendromu tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Fraser sendromu, kriptooftalmus, sindaktili, larengeal stenoz.
Copyright © 2016 cshd.org.tr