Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 4
Çocuk hastalıkları perspektifinden Razi ve “vaka temelli eseri” Kitâbü’t-Tecârib
*Ahmet Acıduman1, Berna Arda2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Tıp Tarihi ve Etik Doçenti, 2Tıp Tarihi ve Etik Profesörü Bu yazıda, Râzî’nin vaka temelli yazılmış Kitâbü’t-Tecârib adlı Arapça eserinin Bursalı Ali Münşî tarafından XVIII. yüzyılda yapılmış Türkçe çevirisinde yer alan çocuk hastalıkları ile ilgili vakaların sunulması ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Eser 31 bölümden oluşmaktadır ve eserde yer alan hastalıklar, baştan ayağa doğru olmak üzere başlıklar halinde sıralanmış olup, bu hastalıklar ile ilgili vakalar bir biri ardınca sunulmuştur. Eserde doğrudan çocuk hastalıkları ile ilgili ayrı bir bölüm bulunmamaktadır. Kitapta yer alan çocuk vakalar Türkçe nüshalardan Hamîdiye 1013 incelenerek belirlenmiş ve eserdeki başlıklara göre sıralanmıştır. Bazı başlıklar altında ele alınan hastalıklarda da çocuk hasta bulunmadığı anlaşılmaktadır. XVIII. yüzyıl Türkçesiyle çevrilmiş olan eserde yer alan pediatrik vakalar, günümüz Türkçesine uyarlanarak sunulmuştur. Râzî’nin Kitâbü’t-Tecârib adlı eserinde yer alan tıp uygulamaları ve tedavi yaklaşımlarının, dönemin tıp anlayışı olan humoral paradigmanın ilkelerine göre olduğu ve yine o dönemde klasik tıp kitaplarında ele alındığı gibi, semptomların hastalık tanısı olarak kullanılması nedeniyle, benzer semptomları içeren farklı hastalıkların, aynı başlık altında sınıflandırılabildiği görülmektedir. Anahtar Kelimeler : Razi, çocuk hastalıkları, Kitabüt-Tecarib, Hamidiye 1013, Tıp Tarihi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr