Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 2
Annelerin bebek bakımı ve beslenmesi ile ilgili bilgi düzeyleri
*Kezban Dik1, Elif Koyuncuoğlu1, H. Tolga Çelik2, Ayşe Korkmaz3
Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 1Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi Hemşiresi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2Neonatoloji Uzmanı, 3Pediatri Doçenti Bu çalışma annelerin bebek bakımı ve beslenmesi konusunda bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapıldı. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde Aralık 2010-Mart 2011 tarihleri arasında doğum yapan, yaşları 19-49 arasında olan toplam 107 anne çalışmaya alındı. Annelere sosyo-demografik özellikler ile bebek beslenmesi ve bakımı konularındaki sorulardan oluşan bir anket uygulandı. Yaş, sahip olunan çocuk sayısı ve çalışma durumuna göre bakım, beslenme ve hijyen alanlarında alınan puanlarda ve genel başarı puanları arasında anlamlı farklılık bulunmadı. Buna karşın annelerin eğitim düzeyi arttıkça her bir alanda alınan puanların da arttığı görüldü. Ülkemizde daha önce yapılmış olan çalışmalara benzer şekilde halen annelerin bebek bakımı ve beslenmesi konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıkları anlaşılmaktadır. Anahtar Kelimeler : anne, bebek bakımı, bebek beslenmesi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr