Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2012 , Vol 55 , Num 1
Gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalar (Karaman örneği)
*Hatice Yalçın
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Araştırma Karaman’da kadınların gebelik, doğum, lohusalık ve bebek bakımına ilişkin geleneksel uygulamalarını ve sosyo-demografik özellikleri ile ilişkilerini tanımlamaya yönelik planlanmıştır. Tarama modeli kullanılan araştırmanın evrenini en az bir kez doğum yapmış sosyokültürel düzeyi alt düzeyde olan kadınlar oluşturmaktadır. Literatür bilgilerine göre hazırlanmış olan görüşme formu, yüz yüze görüşerek yapılmıştır (N=195). Veriler yüzdelik ve aritmetik ortalama; sosyodemografik özelliklerine göre geleneksel uygulamalar arasında fark puanlarının anlamlılığı da t-testiyle incelenmiştir. Araştırmaya katılan kadınlardan %76.4’ü çocuğu olmayan kadınların çocuk sahibi olabilmek amacı ile “ara ebesine” ölçtürüp bel çektirdiğini; %77’si rahime şeker, katran, soğan gibi şifalı bitkilerle karıştırılan pamuk koyulduğunu; %77.9’u doğumu kolaylaştırmak için “Fatma Ana Eli” isimli bitki kullanıldığını; %75.8’i albasmasın diye kırmızı şerbet ikram edildiğini; %64.1’i kırklı çocuk ve kadının yalnız bırakılmadığını; %58.9’u bebeğin tuzlandığını, %66.1’i kundağa sarılan bebeklerin bacaklarının düzgün olacağına inandıklarını belirtmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; kadınlara yanlış geleneksel uygulamalar konularında sürekli ve düzenli eğitimlerin yapılması önerilmiştir. Anahtar Kelimeler : geleneksel uygulamalar, bebek bakımı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr