Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 4
İstismara bağlı kafa travması: Bilimsel yayınlarda yeri
*S. Songül Yalçın
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Profesörü Sallama sonucu oluşan “İstismara Bağlı Kafa Travması” (IBKT) ölüm ya da ensefalopati, mental retardasyon, kortikal körlük, konvülziyon, öğrenme sorunlarını içeren kalıcı nörolojik zedelenme oluşturabilir. Bu çalışmanın amacı bir uluslararası veri tabanında İBKT ile çocuk ihmal ve istismarı konulu yayınların sayısını, yıllar içinde değişimini ve Türkiye adresli yayınların miktarını incelemektir. “Çocuk” ve “istismar ya da ihmal ya da şiddet ya da sarsılmış bebek sendromu ya da İBKT ya da oluşturulmuş hastalık” anahtar kelimeleri kullanılarak “Web of Science” veri tabanı ile Ocak 1945 ve Aralık 2010 arası tarandı. Sarsılmış bebek sendromu anahtar kelimesi ile verilen makaleler de İBKT içinde incelendi. Çocuk ihmal ve istismarı konusunda 17241, İBKT konusunda 737 (%4.3) makale saptandı. Türkiye adresli makalelerde bu durum 131 ve 5 (%3.8) idi. Yıllık basılan makale sayısı 1990 ile 2009 yılları arasında hızla artarak 70’den 1322’e ulaştı. Benzer şekilde, yıllık basılan İBKT makale sayısı da 1995 ile 2008 yılları arasında dokuzdan 96’ya çıktı. Sonuç olarak, çocuk ihmal ve istismarı konusunda basılı yayınlarda son yirmi yılda artmıştır. Anahtar Kelimeler : istismara bağlı kafa travması, sarsılmış bebek sendromu.
Copyright © 2016 cshd.org.tr