Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 4
İntrauterin testis torsiyonu: Bir vaka takdimi
*Esra Serdaroğlu1, Şahin Takcı2, Rana User3, Şafak Güçer4, Şule Yiğit4, Murat Yurdakök4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Araştırma Görevlisi, 2Pediatri Uzmanı, 3Pediatrik Cerrahi Araştırma Görevlisi, 4Pediatri Profesörü İntrauterin testis torsiyonu (İUTT) seyrek görülen, bilateral olması halinde anorşiye neden olabilen bir durumdur. İUTT vakalarının neredeyse tamamı ekstravajinaldir. Hiperaktif kremaster refleksi ve skrotal duvara tunika vajinalisin yetersiz fiksasyonu sonucu gelişir. İUTT tedavisinde acil cerrahi girişim, karşı taraf skrotumun eksplorasyonu ve fiksasyonu tartışmalı konulardır. Bu yazıda sağ skrotumunda sert, redükte edilemeyen kitle nedeniyle getirilen iki günlük bir yenidoğan sunulmuştur. Hastaya orşiektomi yapılmış ve sonucunda İUTT tanısı konulmuştur. Karşı taraf testis fiksasyon gerekliliği açısından tartışılmış, bir aylık izlem sonunda sağlıklı testise fiksasyon uygulanmıştır. Anahtar Kelimeler : intrauterin testis torsiyonu, testis fiksasyonu, yenidoğan.
Copyright © 2016 cshd.org.tr