Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 3
Kırım Kongo kanamalı ateşinin intrauterin ve postnatal dönem etkileri
*Evrim Alyamaç Dizdar1, Ömer Erdeve2, Uğur Dilmen3
Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Profesörü Kırım kongo kanamalı ateşi özellikle Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’da görülen ölümcül olabilen kene yolu ile bulaşan viral hemorajik bir hastalıktır. Hastalar kliniğe halsizlik, başağrısı, ateş, miyalji ve kanama şikayeti ile başvurabilirler. Şu ana kadar insanlarda kullanımı onaylanmış spesifik bir antiviral tedavi olmasa da ribavirin hastalık için tek olası tedavi seçeneğidir. Bu yazıda özellikle gebelik ve yenidoğan dönemi üzerinde durularak hastalığın epidemiyolojisi, patogenezi, klinik gidişi ve tedavisi gözden geçirilmiştir. Anahtar Kelimeler : Kırım Kongo kanamalı ateşi, gebelik, yenidoğan.
Copyright © 2016 cshd.org.tr