Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 3
İntrauterin viral enfeksiyon bulunan prematüre bebeklerde kranial ultrasonografi bulguları
*Rena Kazımkızı Şiralieva1, Naile Celilkızı Rahimova2, Gülsum Maksudkızı Kurbanov3
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı Hekimleri Yetkinleştirme Enstitüsü 1Pediatri Profesörü, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatrik Nöroloji Uzmanı Bu araştırmada intrauterin enfeksiyonlar yönünden araştırılmış ve pozitif test sonuçları ile tanı konulmuş 102 ve enfeksiyon bulguları saptanmamış 20 prematüre bebeğin kranial ultrasonografi bulguları değerlendirildi. CMV enfeksiyonu olan 37 prematüre bebek ilk gruba alındı, ikinci grupta herpes virus enfeksiyonu olan 29 prematüre bebek, üçüncü grupta her iki enfeksiyon bulguları olan 26 prematüre bebek değerlendirildi. Dördüncü grubu ise enfeksiyon bulguları olmayan zamanında doğmuş 20 oluşturdu. Ultrasonografi bulguları CMV ve karma enfeksiyon grubunda daha şiddetli olduğu görüldü. Bu bulgular küçük prematüre bebeklerde daha fazla idi. Bu çalışmada intrauterin enfeksiyon tespit edilmiş prematüre doğan bebeklerde kranial ultrasonografinin hastalığın şiddetini belirlemede önemli bir yer tutacağı vurgulandı. Anahtar Kelimeler : intrauterin enfeksiyonlar, kranial ultrasonografi, prematüre.
Copyright © 2016 cshd.org.tr