Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 3
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile örtülü fiziksel istismar ve ihmal
*A. Şebnem Soysal1, Birgül U. Bayoğlu2, Kıvılcım Gücüyener3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Psikoloji Doktoru, 3Pediatri Profesörü, Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi 2Aile Sağlığı Uzmanı Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), yaşıtlarına oranla kalıcı ve sürekli dikkatsizlik ve/veya daha sık hiperaktivite, dürtü kontrolünde yetersizlik olan bir bozukluktur. Fiziksel istismar/ihmal çocuğun kaza dışı her türlü yaralanmasıdır. DEHP olan çocuklarda yaralanma riski dikkatsizliğe ve aşırı harekete bağlı olarak daha yüksek görünmekle birlikte bu yaralanmalarda fiziksel istismar ve ihmalin rolü ayrıştırılamamaktadır.

Çalışmamızda DEHB tanısı alan 116 çocuk ile kontrol grubunu oluşturan 84 okul çağı çocuğunun yaralanma oranları ve fiziksel istismar/ihmalle ilişkisi incelendi. DEBH tanısı olan çocukların %25’i kaza ve yaralanmaya maruz kalırken kontrol grubu çocuklarda bu oran %3.6’idi. DEBH tanılı çocukların kaza ve yaralanma öykülerinde trafik kazası, bisikletten düşme gibi kazaların oranı % 50; kol kırığı, yanık gibi ihmal ve fiziksel istismarı düşündüren yaralanma oranı % 52 bulundu. Özellikle DEBH’li erkek çocukların %30’unda tekrarlayan yaralanma öyküsü, ihmal olgusu şüphesi uyandırmaktaydı. Sonuç olarak DEHB, çocukluk çağında kaza ve yaralanma oranını artıran bir tanıdır. Ancak yaralanma öyküsü olan DEHB’li çocukların fiziksel istismar ve ihmal yönünden ayrıntılı sorgulanması, gelecekte ortaya çıkabilecek daha ciddi yaralanmaları önleyebilir. Aynı zamanda aile destek mekanizmalarının devreye sokulmasını hızlandırabilir. Anahtar Kelimeler : dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, ihmal, fiziksel istismar, çocuk.

Copyright © 2016 cshd.org.tr