Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 2
Maternal D vitamini eksikliğine bağlı hipokalsemik nöbet: nasıl önlenebilir?
*Gül Yeşiltepe-Mutlu1, Elif Özsu1, Meral Oruç1, Filiz Mine Çizmecioğlu2, Şükrü Hatun3
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti, 3Pediatri Profesörü Yenidoğan ve erken bebeklik döneminde hipokalsemi değerlendirmesinde D vitamini eksikliği ve rikets önemini korurken zaman zaman ayırıcı tanı güçlüğü yaşanmaktadır. Bu dönemde D vitamini yetersizliği, hipokalsemiye parathormon cevabının yetersiz oluşu nedeniyle sıklıkla hipokalsemi ve bazen de hiperfosfatemiyle karşımıza çıkabilir. Bu yazıda sekiz günlükken hipokalsemik nöbetle getirilen ve konjenital rikets tanısı alan bir olgu sunulmuştur. Maternal D vitamini eksikliğinin sık olduğu bölgelerde neonatal hipokalsemi ayırıcı tanısında D vitamini eksikliği öncelikle düşünülmelidir. Konjenital riketse bağlı hipokalsemi ancak gebelik döneminde yeterli D vitamini suplementasyonu ile önlenebilir. Anahtar Kelimeler : maternal D vitamini eksikliği, konjenital rikets, neonatal hipokalsemi, hiperfosfatemi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr