Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2011 , Vol 54 , Num 1
Pierre-Robin sekanslı yenidoğanda solunum sıkıntısı ve beslenme güçlüğünün distraksiyon osteogenezi ile aşılması
*Ersoy Konaş1, M. Gökhan Tunçbilek2, Şule Yiğit3, Murat Yurdakök3, M. Emin Mavili4
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, 1Öğretim Görevlisi, 2Doçenti, 4Profesörü, 3Pediatri Profesörü Hava yolu obstrüksiyonu ve beslenme problemleri Pierre-Robin sekanslı hastaların en önemli sorunlarıdır. Bu sorunların temel nedenleri mikrognati ve glossopitozdur. Hava yolu obstrüksiyonunun düzeltilmesinde yüz üstü pozisyonlama, trakeotomi açılması ve dil dudak adezyonu gibi bazı tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bununla beraber sözü edilen yöntemlerin yüksek komplikasyon riski, etkin hava yolu açıklığı sağlayamaması ya da beslenme sorunlarının çözümünde yetersiz kalması gibi dezavantajları vardır. Mandibulaya uygulanan distraksiyon osteogenezi, seçilmiş hastalarda trakeotomiden kaçınılabilmesi ve etkin beslenme sağlanabilmesi gibi avantajları ile etkili bir tedavi yöntemidir. Bu makalede sunulan mikrognati ve glossopitoza bağlı solunum sıkıntısı olan bir yenidoğan internal yerleşimli distraktör ile uygulanan mandibuler distraksiyon osteogenezi ile tedavi edilmiş ve Pierre-Robin sekanslı hastalara uygulanan tedavi yöntemleri tartışılmıştır.ket end="r"?> Anahtar Kelimeler : Pierre-Robin sekansı, distraksiyon osteogenezi.
Copyright © 2016 cshd.org.tr