Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 4
Atatürk ve çocuk
*Bekir Onur
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Psikolojisi Profesörü Atatürk ve çocuk konusu iki açıdan ele alınabilir. Birinci bakış açısına 'duygusal' yaklaşım diyebiliriz;burada Atatürk'ün çocuk sevgisi söz konusudur. Diğeri 'bilişsel' yaklaşımdır, burada Atatürk'ün çocuk olgusu karşısındaki bilişsel ve entelektüel tutumu söz konusudur. Atatürk'ün çocuk sevgisi aslında çok bilinen bir konudur ve birçok örnekle ele alınabilir;buna karşılık Atatürk'ün çocuk anlayışı daha az değerlendirilmiştir. Atatürk'ün çocuk sevgisi bireysel olarak çocuklara gösterdiği yakın ilgi;toplumsal olarak da çocuklarla ilgili kuruluşlar ve hareketler biçiminde kendini gösterir. Çocuk bayramı, çocuk esirgeme kurumu, süt damlası hareketi toplumsal ve uzun süreli projelerdir. Atatürk bilişsel ve entelektüel düzeyde de çocuğu birey yapacak, özgür ve bağımsız kılacak fikirler ileri sürmüştür. Atatürk'e göre çocuğun özgür bir birey olması, 'hür fikirli', 'mütefekkir' olması demektir;bunu sağlayacak olan da bilimin rehberliğindeki kaliteli bir eğitim sistemidir.

Atatürk ve çocuk konusu iki açıdan ele alınabilir. Birinci bakış açısına "duygusal" yaklaşım diyebiliriz;burada Atatürk'ün çocuk sevgisi söz konusudur. Diğeri "bilişsel" yaklaşımdır, burada Atatürk'ün çocuk olgusu karşısındaki bilişsel tutumu söz konusudur. Atatürk'ün çocuk sevgisi aslında çok bilinen bir konudur ve birçok örnekle ele alınabilir;buna karşılık Atatürk'ün çocuk anlayışı daha az değerlendirilmiştir. Bu çalışmada asıl incelemek istenilen konu da bu ikincisidir. Anahtar Kelimeler : Atatürk, çocuk.

Copyright © 2016 cshd.org.tr