Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 3
Glikojen depo hastalığı ve hemofagositik lenfohistiyositoz birlikteliği:Bir vaka takdimi
Deniz N. Çağdaş1, Murat Yurdakök2, Turgay Coşkun2, Hülya Demir3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Profesörü, 3Pediatri Doçenti Hemofagositik lenfohistiyositoz ateş, hepatosplenomegali, hipofibrinojenemi, hipertrigliseridemi, sitopeni, kemik iliği, dalak veya lenf nodlarında hemofagositoz ile karakterize bir sendromdur. Sunduğumuz glikojen depo hastalığı tip Ia vakasında hemofagositik lenfohistiyositoza özgü bazı parametreler ile kemik iliği aspirasyonunda histiyositik proliferasyon ve eritrofagositoz görülmüştür. Metabolik hastalıklara eşlik eden hemofagositik lenfohistiyositoz vakaları daha önce bildirilmiştir. Bu vaka ve metabolik hastalıklara eşlik eden diğer hemofagositik lenfohistiyositoz vakaları metabolik dekompenzasyona bağlı olarak retiküloendotelyal sistemin tetiklenebileceğini göstermiştir. Anahtar Kelimeler : hemofagositoz, histiyositoz, glikojen depo hastalığı, metabolik hastalıklar.
Copyright © 2016 cshd.org.tr