Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 3
İzole konjenital tam kalp bloğu olan neonatal lupus sendromlu iki prematüre bebek
Deniz Hanta1, Birgin Törer1, Hande Gülcan2
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Doçenti Anatomik kardiyak malformasyon olmaksızın görülen izole konjenital kalp bloğu doğum öncesi veya doğumda saptanan nadir bir kardiyak sorundur. Bu durum sıklıkla anneden plasenta yoluyla geçen anti La/SSB ve/veya anti Ro/SSA antikorlarına bağlı gelişen neonatal lupus sendromuna eşlik eder. İntrauterin veya doğumda görülen kalp bloklarının %90-95’i neonatal lupus nedenlidir. İzole konjenital kalp bloklarının çoğu tam kalp bloğudur ve vakaların %66’sında kalıcı kalp pili uygulanmasını gerektirir. Bu yazıda neonatal lupus sendromunun nadir bir bulgusu olan izole konjenital kalp bloğu saptanan ve kalıcı kalp pili uygulanan iki preterm yenidoğan olgusu sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Neonatal lupus sendromu, konjenital kalp bloğu, anti La/SSBanti Ro/SSA antikorları, kalp pili.
Copyright © 2016 cshd.org.tr