Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 2
Toksik epidermal nekrolizis ve Steven-Johnson sendromunda intravenöz immünglobülin kullanımı
Özge Uysal Soyer1, Erdem Durmaz2, Zuhal Akçören3, Elif Demirgüneş4, Bülent E. Şekerel1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Uzmanı, 2Pediatri Araştırma Görevlisi, 3Pediatri Doçenti, 4Dermotoloji Uzman, 5Pediatri Profösörü Toksik epidermal nekrolizis (TEN) ve Stevens-Johnson Sendromu (SJS), sıklıkla ilaçlar tarafından tetiklenen, ciddi, akut mukokütanöz büllöz hastalıktır. Her iki hastalık da birbirleriyle ilişkilidir. SJS müköz membran erozyonları ve veziküller ile karakterize, vücut yüzeyinin %10'undan azını tutan daha hafif bir hastalık şekli iken TEN erozyonların ve veziküllerin birleşmesi ile yüzeyel yanıkları andıran, vücut yüzeyinin %30'dan fazlasının etkilendiği spektrumun diğer ucudur. Sepsis ve solunum yetmezliği en sık komplikasyonlarıdır ve mortalite nedenidir. Toksik epidermal nekrolizis ve SJS için spesifik tedavi halen yoktur. Son dönemlerde intravenöz immünglobülin (İVİG) tedavisi bu vakalarda uygulanmaya başlanmıştır. Bu vaka raporunda klinik ve biyopsi bulguları ile "SJS-TEN overlap" tanısı konulan yedi aylık bir bebeğin İVİG ile tedavisi ve bu konudaki literatür bilgisi sunulacaktır. Anahtar Kelimeler : Steven-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bebek, intravenöz immünglobülin.
Copyright © 2016 cshd.org.tr