Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 2
Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesinde 0-5 yaş grubu çocuklarda malnütrisyon durumu
İskender Gün1, Müge Yılmaz2, Habibe Şahin3, Mualla Aykut4, Neriman İnanç5, Osman Günay4, Ahmet Öztürk7, Betül Çiçek3, Murat Özdemir7, Duygu Horoz7, Elçin Balcı8, Yusuf Öztürk4
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı1 Yardımı Doçenti, 4Profesörü, 6Doçenti, 7Uzmanı, 8Öğretim Görevlisi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2Öğretim Görevlisi, 3Yardımcı Doçenti, 5Profesörü Bu çalışma Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde, 0-5 yaş grubu çocuklarda malnütrisyon ve beslenme ilişkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. Kayseri Melikgazi Eğitim ve Araştırma Bölgesi'nde 2006 yılında gerçekleştirilen temel çalışmada örnekleme seçilen 3120 haneden, ulaşılabilen 3038 hanedeki 0-5 yaş 1250 çocuk üzerinde yapıldı. Araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemi ile elde edildi. Çocukların boy uzunluğu ve vücut ağırlıkları WHO'nun yaşa göre ağırlık ve boy referans değerleri ile karşılaştırılarak -2SD'nin altı malnütrisyon olarak kabul edildi. Verilerin istatistiksel analizi için khi-kare testi, tek yönlü ANOVA testi ve post hoc test olarak Tukey testi kullanıldı. 0-5 yaş grubu çocuklarda ağırlığa göre malnütrisyon prevalansı %4.5, boya göre ise %13.7'idi. Ağırlığa göre malnütrisyon 0-6 aylık çocuklarda, boya göre malnütrisyon 24 aydan sonra anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca önceki çocukla doğum aralığı 24 aydan küçük, anne eğitimi ilkokul ve daha az, gelir durumu açlık sınırının ve asgari ücretin altında olanlarda boya göre malnütrisyonun anlamlı olarak yüksek olduğu saptandı. Çalışmamızda, 0-5 yaş grubu çocuklarda boyca ve ağırlıkça malnütrisyon oranı 2008 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması sonuçlarından yüksek bulundu. Anahtar Kelimeler : malnütrisyon, çocuklar.
Copyright © 2016 cshd.org.tr