Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2010 , Vol 53 , Num 1
Sayın Özsoylu’nun yazımızla ilgili mektubunu ilgiyle okuduk ve değerlendirdik. Değerlendirme sonuçlarımıza göre:
Yrd.Doç.Dr.Cihan Meral
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi 1. Kesin tanının annede anti-C antikorlarının kantitatif tayini ile konulması önerisinde yazara katılmaktayız, fakat olgularımızın izlemi sırasında bu testi yaptırma olanağımız yoktu.

2. Olguların ayrıntılı anamnezinde Gilbert hastalığı yönünden bir özellik saptanmamıştır. Ayrıca olguların izlemlerinde indirekt bilirübin düzeyleri zaman içinde normale dönmüştür. Bu durum bizi Gilbert hastalığı tanısından uzaklaştırmıştır.

3. Olgularda uzamış sarılık sırasında kilo kaybına ve dehidratasyon bulgularına rastlanmamıştır.

4. Yazımızda da vurguladığımız üzere anti-C’ye bağlı hemolitik hastalık yenidoğanda subklinik hemolitik hastalığa yol açmakta ve olguların bir kısmında Coombs negatifliği ile birliktedir. Bu olgularda hemolizin hafif düzeyde olmalarından dolayı hemoglobin düzeyindeki düşme ve retikülosit sayısında artış belirgin olmayabilir.

5. Anneler ile bebekler arasındaki C antijen farklılığı (Bebekler C antijen pozitif, anneler C antijen negatif), indirekt hiperbilirübinemi yapabilecek diğer sebeplerin elimine edilişi, anlamlı serbest hemoglobilin artışı ve haptoglobulin düşüklüğü olması bizleri bu olguların anti-C’ye bağlı yenidoğanın yavaş ve hafif seyirli hemolitik hastalığı ve uzamış sarılığı olduğunu düşündürdü.

Saygılarımızla

Yrd.Doç.Dr.Cihan Meral

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi

Tıbbiye Cd 34668 Üsküdar, İstanbul

Tel: 216-5422020-3605

Faks: 216-3487880

e-posta: drcihanm@yahoo.com

Anahtar Kelimeler :

Copyright © 2016 cshd.org.tr