Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003 , Vol 46 , Num 2
Subakut sklerozan panensefalit: klinik ve epidemiyolojik inceleme
M. Özlem Hergüner1, Şakir Altunbaşak2, Vildan Baytok2, Mürüvet Elkay1, Faruk İncecik3, Nurcihan Kiriş4
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 1Pediatri Yardımcı Doçenti, 2Pediatri Profesörü, 3Pediatri Uzmanı, 4Psikolok Subakut sklerozan panensefalit’de özellikle son yıllarda epidemiyolojik bulgularda değişiklikler bildirilmektedir. Yine son yıllarda atipik bulgularla seyreden subakut sklerozan panensefalit bulgularının sayısında da artma vardır. Bu nedenle subakut sklerozan panensefalit tanısı alan 16 hastamızın klinik, epidemiyolojik, elektrofizyolojik ve nöroradyolojik bulgularını retrospektif olarak gözden geçirdik. Son yıllarda hastalığın ortalama başlangıç yaşında küçülme, latent dönemde ise kısalma olduğunu gördük. Hastaların çoğunda ilk bulgu peryodik gelen nöbetler, daha sonra ise dengesizlik, konuşma ve davranış bozuklukları idi. Vakaların %68’inde nörolojik sistemin görüntüleme bulguları normaldi, diğerlerinde ise retrotrigonal beyaz cevherde simetrik dismyelinizasyon saptandı. Klinik evre ile nörogörüntüleme bulguları arasında korelasyon saptanmadı. Vakaların %75’inde aşılama yapılmasına rağmen aktif kızamık enfeksiyonu geçirilmişti. Bu durum, aşılamadaki primer veya sekonder immun yetmezliklere veya konağın immun cevabındaki değişikliklere bağlı olabilir. Anahtar Kelimeler : subakut sklerozan panensefalit, epidemiyoloji, kızamık aşılaması
Copyright © 2016 cshd.org.tr