Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2009 , Vol 52 , Num 4
Tibet Tıbbı
John Stevens
Tibet tıbbı, gSoba Rig-pa diye adlandırılan iyileştirme bilimi olarak kabul gören ve beş ana bilim içinde yer alan bir bilim dalıdır. Kökeni 2500 yıl öncesine dayanan bu bilim dalı günümüzde inzivaya çekilmiş, sessizliğini korusa da Hindistan ve Dharmsala’daki Tibetliler tarafından hâlâ bilgileri korunmakta ve yedi yıllık bir eğitimin sonunda bireyler Tibet tıbbı Dr. Hekimi olmaktadırlar. Bu bilimin esasını bireyin o anki durumunun incelenmesi, tanısı ve tedavisi oluşturur ki, ilke olarak idrar, nabız ve dil incelenmesi esastır. Bu yazının amacı Tibet tıbbının felsefesinin, ilkelerinin ve uygulamalarının gözden geçirilmesidir; daha çok “sağlık kavramı ve dengesizlikler kendisini nasıl gösterir?” üzerinde durulacaktır. Anahtar Kelimeler : Tibet tıbbı.
Copyright © 2016 cshd.org.tr